لپ تاپ بسیار ارزان

  • 1397/12/07
  • 219

cpu celeron 
ram 256 
vga 64 
hard 40


مشخصات پایین 
و البته قیمت هم پایین

Web hosting by Somee.com